Przedstawiamy harmonogram wsparcia Zapoznaj się

Oferujemy staże w:

Chcesz odbyć staż? Masz pytania? Napisz do nas

Projekt

PROGRAM STAŻY ZAWODOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW I i II STOPNIA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO realizowany na podstawie Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S275/15, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”

Projekt