FAQ

Czy w stażach mogą uczestniczyć absolwenci?

Odpowiedź NCBR:

W odpowiedzi na zapytanie oraz nawiązując do FAQ – konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 wersja z dnia 25 września 2015 r. („12. Czy absolwenci mogą brać udział w stażach w ramach projektu? Absolwenci mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów.”)

Czy jedna osoba może wyjechać na staż dwa razy?

Jest to możliwe tylko w jednym przypadku: jeśli student wyjedzie na staż z projektu, będąc na pierwszym stopniu studiów, to może wyjechać po raz drugi, gdy będzie na drugim stopniu. Ale tylko pod warunkiem, że w projekcie będą pieniądze i wolne staże. Oczywiście, w czasie rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby, które na stażu jeszcze nie były.

Czy jest możliwy powrót ze stażu zagranicznego miesiąc po zakończenia stażu POWER? Wybieram się na staż 3-miesięczny do Hiszpanii i chciałbym zostać trochę dłużej – opiekun stażu powiedział mi, że szef labu ma dla mnie zajęcie przy nowym projekcie…

Również chciałabym się zapytać czy istnieje możliwość zakupienia biletu powrotnego miesiąc po zakończonym stażu?

Oczywiście, może Pan zostać dłużej. Ale pod warunkiem, że koszty mieszkania po zakończeniu stażu oraz koszty biletu lotniczego pokryje Pan z własnych środków. UW może sfinansować tylko koszty poniesione w terminie stażu.