Harmonogram wsparcia

Planowane terminy rekrutacji na staże* Data Miejsce składania dokumentów
Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne – 5 edycja
edycja +wyniki
15.05-31.07.2017 Biuro projektu
Wydział Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
02-096 Warszawa,
ul. Ilji Miecznikowa 1,
pokój 305a/A