Staże krajowe

Staże krajowe to jedna z możliwości oferowanych w ramach projektu. Zainteresowani studenci mogą odbywać staże w jednostkach naukowych oraz przedsiębiorstwach zarówno państwowych, jak i prywatnych  w całej Polsce.

W projekcie przewidziano staże 1,2 i 3 miesięczne.

Staż krajowy umożliwia w szerokim zakresie podwyższenie, nie tylko stricte zawodowych  kompetencji studenta, ale jednocześnie poznanie przez niego zasad funkcjonowania zakładu pracy, kultury organizacyjnej, współpracy w zespole oraz umiejętność pracy w stresie i dostosowania do zmian.

Studenci Wydziału Biologii, najczęściej odbywają staże w Warszawie, w instytutach badawczych.  Są też osoby, które odbyły satysfakcjonujący staż w jednostkach działających w innych regionach Polski (m.in. Wybrzeże, województwo świętokrzyskie). Przykładowe miejsca staży krajowych uczestników projektu: Narodowy Instytut Leków, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris, Alab Sp. z o.o., i in.