Staże zagraniczne

Staż zagraniczny  to doskonała okazja do nabycia wielu nowych kompetencji zawodowych i społecznych, w międzynarodowym środowisku.  Studenci WB odbywają staże głównie w jednostkach naukowych oraz przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej, niektórzy także w państwach pozaeuropejskich (USA, Singapur). Przykładowe miejsca staży Karolinska Institutet (Szwecja), University of Cambridge (Wielka Brytania), MedImmune Cambridge (Wielka Brytania), Max Planck Institut fur Marine Mikrobiologie (Niemcy) i wiele innych.

W projekcie przewidziano staże zagraniczne w wymiarze 2 i 3 miesiące.